YAZARLAR

Tüm Yazıları Dr. Mustafa Alpaslan (SMMM)

İnteraktif vergi dairesi nedir?

18.01.2019 09:59

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açılmış bulunmaktadır.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hâlihazırda İnternet Vergi Dairesi şifresi olan, e–Devlet şifresi bulunan, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilecektir. Buna göre aşağıdaki işlemler interaktif vergi dairesinden gerçekleştirilebilecektir:

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

1- Sicil bilgilerine,

2- Borç bilgilerine,

3- Elektronik ortamda verdikleri bildirim, beyanname ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklara,

4- Emanet defterine kaydedilen tutarlara,

5- Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklara,

6- Elektronik hacizleri bilgilerine,

7- e-Tebligatlarına,

8- Vergi ceza ihbarnamelerine,

ulaşabileceklerdir.

Ayrıca;

1- Borç ödeme,

2- e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunma,

3- Vergi cezalarında indirim talebinde bulunma,

4- Uzlaşma talebinde bulunma,

5- Mükellefiyet durum yazısı alma,

6- Borç durum yazısı talebinde bulunma,

7- Özelge talebinde bulunma,

8- Gerçek kişilerde işe başlama, adres değişikliği bildiriminde bulunma,

9- Gerçek kişilerde şube açılış bildiriminde bulunma,

10- Gerçek kişilerde işi bırakma bildiriminde bulunma,

11- İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunma,

12- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunma,

13- Genel dilekçe verme

işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Haberler

Gündem

İstanbul'da 'Kurt Kapanı' uygulaması

Politika

Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

Politika

AK Partili Şentop Meclis Başkanı adayı oldu

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Riskli yapıların tahliyesinde halkımdan destek bekliyorum

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarın başlanacak

Gündem

Topuk kanından 'binlerce' genetik hastalık belirlenebilecek

Gündem

Hakim savcı adaylarına mülakat için 70 puan şartı getirildi

Ekonomi

'Boğaz boğaza rekabet içindeyiz'

Gündem

Polatlı Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması

Ekonomi

Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

Gündem

Bakan Kurum'dan 81 ile riskli alanlarla ilgili genelge

Ekonomi

Getir'den 'sıcak ve hızlı' yemek hizmeti