YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

İndirilen tevkifat oranlarının uygulama sürelerinin uzatılması

09.10.2021 12:17

 

Cumhurbaşkanın 4561 sayılı kararı yayımlanmış olup, bu kararda; 4311 Sayılı Kararındaki, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesindeki tevkifat oranlarını belirleyen indirimli oranlara göre yapılacak tevkifat oranlarının 30.09.2021 olan uygulama süresi, 4561 sayılı karar ile 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

1- 30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları 30.09.2020 ila 30.09.2021 arasındaki tarihlerde geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde geçici süreyle indirimli olarak uygulamaktadır.

 

Cumhurbaşkanının 4311 Sayılı Kararı ile söz konusu düşük vergi oranlarının uygulama süresi 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmış idi.

 

Cumhurbaşkanın, 4561 Sayılı Kararı ile30.09.2021 tarihine kadar olan söz konusu düşük vergi oranlarının uygulama süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bu karara göre; 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil); 30.09.2020 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen Türk Lirası Mevduat hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan vergi tevkifat oranları uygulanacaktır.

 

"2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0."

 

1- Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan tevkifat oranları indirimli olarak.

 

4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararın yayımı tarihiden itibaren, 23.12.2020 ila 31.12.2021 tarihleri (bu tarih dâhil) arasında itibaren iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.
 

i- Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii- Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii- Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv- 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v- 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vı- 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

 

3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 23.12.2020 ila 31.12.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 olarak tevkifat uygulanacaktır.

------------------

Resmi Gazete: 01.10.2021 tarihli 31615 sayılı

Haberler

Gündem

Göçün önlenmesi için Türkiye'nin kara sınırlarının yüzde 34'üne güvenlik duvarı örüldü

Gündem

'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimler başladı

Ekonomi

Farazman: İran ve Türkiye ticareti ulusal paralar kullanılarak gelişebilir

Gündem

Yapay tatlandırıcılı içecek ve gıdalar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor

Gündem

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı

Gündem

Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı

Ekonomi

Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi

Gündem

Marmara Denizi açıklarında gemi kazası

Gündem

NASA Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuşu planlıyor

Gündem

Sağlık hizmetlerinde 'dijital denetim' dönemi başlatılacak

Ekonomi

Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti kolaylaştırmak için bazı adımlar atıldı

Gündem

Soğuk hava geliyor