YAZARLAR

Tüm Yazıları Av. Nazlı Gaye Alpaslan

İnteraktif vergi dairesi

08.11.2018 09:39

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açılmış bulunmaktadır.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hâlihazırda İnternet Vergi Dairesi şifresi olan, e–Devlet şifresi bulunan, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilecektir. Buna göre aşağıdaki işlemler interaktif vergi dairesinden gerçekleştirilebilecektir:

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

 1. Sicil bilgilerine,
 2. Borç bilgilerine,
 3. Elektronik ortamda verdikleri bildirim, beyanname ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklara,
 4. Emanet defterine kaydedilen tutarlara,
 5. Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklara,
 6. Elektronik hacizleri bilgilerine,
 7. e-Tebligatlarına,
 8. Vergi ceza ihbarnamelerine,

ulaşabileceklerdir.

Ayrıca;

 1. Borç ödeme,
 2. e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunma,
 3. Vergi cezalarında indirim talebinde bulunma,
 4. Uzlaşma talebinde bulunma,
 5. Mükellefiyet durum yazısı alma,
 6. Borç durum yazısı talebinde bulunma,
 7. Özelge talebinde bulunma,
 8. Gerçek kişilerde işe başlama, adres değişikliği bildiriminde bulunma,
 9. Gerçek kişilerde şube açılış bildiriminde bulunma,
 10. Gerçek kişilerde işi bırakma bildiriminde bulunma,
 11. İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunma,
 12. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunma,
 13. Genel dilekçe verme

işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Haberler

Politika

Kılıçdaroğlu'na saldırı

Gündem

Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor

Maliye & Muhasebe

Feyzioğlu'ndan Şükrü Kızılot anısına kalıcı sempozyum ve yarışma teklifi

Turizm

'Yeraltı cenneti' kapılarını açmaya hazırlanıyor

Turizm

Bayram tatilinde 3 milyar liralık turizm geliri beklentisi

Ekonomi

'Ekonominin lokomotifi perakendedir'

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dönem birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir

Sigorta

Allianz Türkiye, 2018'de de liderliği bırakmadı

Politika

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

Politika

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Politika

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor

Politika

Olağanüstü itiraz yapıldı, gözler YSK'de