YAZARLAR

Tüm Yazıları Seyhan Deniz Türker

Pay Satış Bilgi Form’unda yer alacak konu başlıkları

13.02.2021 09:13

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’ nin 27’ nci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek pay satışlarında kullanılacak Pay Satış Bilgi Form’unda yer alacak konu başlıkları

 

Daha önceki yazılarımızda 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin mülga 27 nci maddesi ‘nin 24 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Tebliğ ile yeniden düzenlediğini belirtmiş ve hangi durum ve koşullarda pay satış bilgi formu’ nun düzenleneceği hakkında yayınlanan tebliğ kapsamında açıklamalarda bulunmuştuk. Bugünkü yazımızda pay satış bilgi formunda yer alması gereken konu başlıklarını sıralayacağız;

1- SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

Bu bölümde yatırım yapma kararını etkileyebilecek önemdeki, kar payı, sermaye kazancı vb. risk faktörlerine yer verilecektir.

2- ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Bilgiler

- Ticaret Unvanı, Kayıtlı Sermaye Tavanı (Varsa), Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi, Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih, Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa İlk Halka Arzda 1 TL Nominal Değerli Payın/Payların Halka Arz Fiyatı, Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarihte Halka Arz Edilen Payların Nominal Tutarı ile Halka Arz Sonucundaki Ortaklık Sermayesine Oranı, Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı, Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı, İnternet Adresi.

2.2 Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi

2.3 Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi

2.4 Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri

3- SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

3.1 Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler

3.2 Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

3.3 Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı

3.4 Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri

3.5 Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi

4- SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

Bu bölümde Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış son iki yıl ve varsa son ara döneme ilişkin bağımsız denetimden/sınırlı incelemeden geçmiş finansal tablolarından seçilen önemli finansal kalemlere TL cinsinden yer verilecek, ancak bunlarla ilgili herhangi bir yorumda bulunulmayacaktır. Konsolide finansal tablo düzenleyen işletmeler konsolide finansal tablolarındaki verilere yer vereceklerdir. Konsolide finansal tablo düzenleyen yatırım ortaklıkları ise hem konsolide hem de bireysel finansal tablolarındaki verilere yer vereceklerdir.

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları bu bölümde portföy tablolarına; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ise portföy sınırlamalarına uyumun kontrolü tablolarına da yer vereceklerdir

5-KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Ortaklığın son iki yılda gerçekleştirdiği kar dağıtımlarına ilişkin bilgilerin aşağıdaki tabloya uygun şekilde verilmesi gerekmektedir.(1)

------------------------

[1]Detaylar için bakınız: https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1316

Haberler

Gündem

İstanbul'da kamu kurumlarının yeni mesai saatleri belirlendi

Gündem

Yeni normalleşme süreci başladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz

Gündem

AFAD'dan deprem için "kendi hazırlıklarınızı yapın" çağrısı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralarla ilgili gelişmeleri takibe aldı

Gündem

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 bin 604 kişi hakkında işlem yapıldı

Gündem

Karlı yolları aşarak yaşlılara Kovid-19 aşısı yapıyorlar

Gündem

Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Ekonomi

Cumhuriyet altınlarına ASELSAN güvencesi geliyor

Ekonomi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında desteklenecek öncelikli ürünler

Gündem

"Her darbe ve darbe girişimi ülkenin ekonomik, siyasi enerjisini heba etmiştir"

Kültür & Sanat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz