YAZARLAR

Tüm Yazıları Seyhan Deniz Türker

Kısa çalışma döneminde atıfet kabilinden yapılan ödemeler -3

11.10.2021 01:40

 

Vergi Açısından

Gelir Vergisi Kanunu 61'inci maddede ücretin tarifi aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

"Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez."

Buna istinaden, kısa çalışma döneminde atıfet (yardım) kabilinden yapılan tüm ödemeler ücret olarak değerlendirilmekte ve buna istinaden Gelir Vergisi Kanunu 94'üncü maddesi gereği gelir vergisine tabi olmaktadır.[1]

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 03.06.2021 tarih, 62030549-120[94-2020/140]-434540 Sayı ile iş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımının vergilendirilmesi hakkında verdiği bir özelge de;

Gelir vergisi yönünden “iş kazası geçiren işçiye yapılan iş göremezlik ödeneğine ilaveten yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi gereğince ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği” belirtilmiştir.

Vergi usul kanunu ‘nu yönünden ise bahsi geçen özelge de “bu tarz ödemelerin işveren olarak iş kazası geçiren işçinize, 5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca ilgili kurum tarafından ödenen iş göremezlik ödeneğinin işçinizin almış olduğu ücretten daha az alması nedeniyle, yardım amaçlı yaptığınız para ödemesi için Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesi gereğince ücret bordrosu düzenlenmesi icap etmektedir.” Denilmektedir.

Damga Vergisi Yönünden ise bahsi geçen özelge de “iş kazası geçiren işçinize yaptığınız para yardımına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna tutulacağına dair Damga Vergisi Kanununda bir hüküm bulunmayıp, işçinize yapılan bu ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.” Denilmektedir.

Bu hükümlere paralel olarak yapılan atıfet ödemeleri de gelir vergisine tabi tutulmalı, ücret bordrosunda gösterilmeli ve üzerinden damga vergisi hesaplanmalıdır.

------------------------

[1]Cottgroup, “Kısa Döneminde Atıfet Kabilinde yapılan Ödemeler”,https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/kisa-calisma-doneminde-atifet-kabilinden-odemeler, Erişim tarihi:07.10.2021

Haberler

Gündem

Türkiye'de elektrik üretimi kaynaklı emisyonlar 10 yılda yarıya indirilebilir

Gündem

Göçün önlenmesi için Türkiye'nin kara sınırlarının yüzde 34'üne güvenlik duvarı örüldü

Gündem

'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimler başladı

Ekonomi

Farazman: İran ve Türkiye ticareti ulusal paralar kullanılarak gelişebilir

Gündem

Yapay tatlandırıcılı içecek ve gıdalar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor

Gündem

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı

Gündem

Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı

Ekonomi

Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi

Gündem

Marmara Denizi açıklarında gemi kazası

Gündem

NASA Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuşu planlıyor

Gündem

Sağlık hizmetlerinde 'dijital denetim' dönemi başlatılacak

Ekonomi

Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti kolaylaştırmak için bazı adımlar atıldı