YAZARLAR

Tüm Yazıları Seyhan Deniz Türker

7318 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler-2

04.05.2021 10:58

 

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. Değişiklikler 30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer aldı.

Buna göre Vergi Usul Kanunu’ nda yapılan değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir.

- VUK Mükerrer md. 257’ye yeni eklenen 8’inci bent kapsamında yer alan zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanması (VUK m. md.355)

VUK’nın mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (8) numaralı bentte yer alan zorunluluklara uymayanlar hakkında söz konusu Kanunun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesini temin etmek amacıyla düzenleme yapılmıştır.

Düzenlemeye göre (1) numaralı bentte yer alan tutarın (2021 yılı için 2.500 TL) 10 katından az ve 1 milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

- VUK 359’uncu maddede yer alan kaçakçılık suçlarına üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası gerektiren yeni bir suç fiili eklenmiştir. (VUK md. 359/ç)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da satış, denetim, otomasyon sistemi ve benzeri ilgili diğer sistemlere (akaryakıt istasyonu otomasyonu, pompa ve tank elektronik kontrol sistemleri gibi elektronik kontrol ve denetim sistemlerine veya akaryakıt şirketi veri merkezi gibi ilgili diğer sistemlere) fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer harici donanım ve sistemler ya da satış, denetim, otomasyon sistemi ve benzeri ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir.

- VUK 359’uncu maddeye eklenen yeni suçun inceleme aşamasında veya diğer suretle öğrenilmesi halinde incelemeye başlamadan önce Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi (VUK md. 367)

VUK 367 nci maddeye eklenen fıkra ile 359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin olarak rapor düzenlenmesi, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ve kamu davasının incelemenin tamamlanması beklenmeden açılabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.(1)

-----------------------------------

[1]TÜRMOB, FATURA DÜZENLEME SÜRESİ VE ÇEK İBRAZLARINA İLİŞKİN YASA DÜZENLEMESİ YAPILDI”, Mevzuat Sirküleri, 30.04.2021/92, s.4-5, https://turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/1c73346d-48a6-4329-8358-76959acf83f7/fatura-duzenleme-suresi-ve-cek-ibrazlarina-iliskin-yasa-duzenlemesi-yapildi, Erişim tarihi:01.05.2021

Haberler

Gündem

İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek

Gündem

Salgınla mücadelede ön cephenin fedakar savaşçıları: Hemşireler

Ekonomi

Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Spor

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı: Başarım bir annenin dik duruşunun en güzel ifadesi

Gündem

İstanbul'dan Uludağ manzarası bir yıl sonra tekrar görüldü

Ekonomi

2021 yılı için ‘asgari ücret desteği' ne oldu!

Ekonomi

Elektrik-elektronik sektörünün ihracatı ikiye katlandı

Ekonomi

ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu

Gündem

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 135 milyonu geçti

Ekonomi

İsmail Demir'den F-35 mesajları

Gündem

36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Ekonomi

Bakan Elvan: Haziran sonuna kadar 176 milyar lira harcama yapmış olacağız