Kültür & Sanat

Kültür & Sanat Haberleri

Mersin Hamidiye Kışlası sunumları gerçekleştirildi

(Hürses Haber Merkezi) [email protected] 02.03.2021 12:02
Mersin Hamidiye Kışlası sunumları gerçekleştirildi

 

Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi ortak etkinliği olan “2021 Arkeoloji Buluşmaları”nın bu haftaki konukları; Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Erim ve MeÜ Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Songül Ulutaş oldu. Erim ve Ulutaş’ın Bilgin Kültür Sanat Yay.’dan geçtiğimiz günlerde “Mersin Hamidiye Kışlası” adıyla Akdeniz Belediyesi’nin katkısıyla basılan kitapları, toplantının konusunu belirlemiş oldu. Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğr. Gör. Dr. Murat Özyıldırım’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen sunumlar, Mersin kent tarihi ilgililerini web üzerinden bir araya getirdi.

Dr. Mustafa Erim konuşmasında “…Kitap, sadece bir tarihî yapının tarihçesini anlatmak gayesiyle yazılmış bir kitap değil. Her medeniyetin kendi kültürünü gelecek kuşaklara aktarmada, dilden sonra en önemli aktarma yolunun mimari yapılar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kaybettiğimiz her yapının aslında geçmişte sahip olduğumuz medeniyetin konut anlayışını, askerî yapısını, dinî yapılarını ve bunun da hayatımıza etkilerini yeni bir hayat biçimini sunan yeni bir şehirleşmenin yolunu açtığını görüyoruz. Bu, yeni bir yapılaşmayı reddetmek anlamına gelmiyor, zaten geleneksel şehirlerin en büyük sıkıntısı, modern yapılarla geleneksel yapıları koruma arzusu arasındaki çatışmadır. Hamidiye Kışlası’nı ele almamızdaki en büyük nedenlerden birisi de yerine yapılmak istenen yapılaşmaya engel olmaktı…” dedi. Hamidiye Kışlası’nın yeninden yapılması konusunun tartışılması gerektiğini kitapta önerdiklerini belirten Erim “…Bu sonucu verir mi bilmiyorum ama umarım verir; Kitabımızda Hamidiye Kışlası’nın yeniden inşasını teklif ettik. Bu, tabi kamuoyunda tartışılması gereken bir husus. Yapmaya çalıştığımız, Türkiye’de tarihi eserlerin katliamına karşı bir yapının geçmişini anlatarak, bunun karşısında direnmekti. Yapıyla ilgili Genelkurmay, Cumhuriyet ve Osmanlı arşivlerinde pek çok belge var. Hamidiye Kışlası’nın hafriyatına başlandığına, inşaatın tamamlandığına, yapının Hamidiye ismini nasıl aldığına dair elimizde pek çok belge var. Bütün bu belgeleri saklayan, koruyan bir toplumdan Hamidiye Kışlası’nı yıkan bir topluma nasıl dönüştük? Bence en çok konuşulması gereken husus bu…” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Songül Ulutaş da yaptığı sunumda “…Amacımız, Mersin tarihinde iz bırakmış bir yapı olan Mersin Hamidiye Kışlası’nın Osmanlıdan Cumhuriyete kadar bir miras olarak nasıl bir dönüşüm yaşadığını ortaya koyabilmekti. Çalışmamız zamansal olarak, kışla binasının kurulduğu 1890’lı yıllardan, 1985’te yıkılışına kadar ve hatta yıkıldıktan sonraki dönemi de içine alan uzun bir süreci kapsamaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, Mersin’in de içinde bulunduğu bölgenin coğrafi ve tarihi önemi, Mersin’in kentsel ve mimari dokusu üzerine bilgi verilmiştir. Sonraki bölümde kışlanın kurulduğu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu durum hakkında bilgi verilerek bir arka plan çizilmeye çalışılmıştır. Osmanlı’da kışla yapıları ve mimarisi hakkında değerlendirme yapıldıktan sonra, yerel örnek olan Mersin Kışlası’nın tarihçesi ele alınmıştır. Kışla, I. Dünya Savaşı sürecinde Mersin Fransız işgali altındayken, Fransızlar tarafından tadilat yaptırılarak üs olarak kullanılmıştır. Gelişmeler, döneme ait görsellerle birlikte verilmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nde bir süre Deniz Okullarına ev sahipliği yapmış olan kışlanın ne gibi faaliyetler için kullanıldığı anlatılmıştır. Bölümü daha değerli kılan kısmı Mersin Deniz Okullarında bulunmuş kişilerle yapılan sözlü tarih çalışmalarıdır. Tarihe tanıklık etmiş değerli insanların anıları, çalışmamızı zenginleştirmemizi sağlamıştır. Son bölümde kışla üzerine yapılan güncel tartışmalar değerlendirilmiştir. Bu bölümde kışlanın yıkım süreci ve kışla arazisinin imara açılması tartışmaları ile birlikte kışlanın yeniden inşa edilmesi üzerine düşünceler yer almıştır. Böylece kışlaya hem tarih içinden hem de bugünden bakılarak tarihsel gelişim süreci daha net anlatılabilmektedir… diyerek kışlanın tarihi sürecini anlattı.

Dr. Mustafa Erim ve Dr. Öğr. Üyesi Songül Ulutaş’ın Mersin Hamidiye Kışlası’na ait tarihî fotoğraflar ve Osmanlıca belgeleri de dinleyicilerle paylaştıkları oturum, dinleyici sorularıyla birlikte yaklaşık iki saat devam etti. “2021 Arkeoloji Buluşmaları”, yeni bir konuyla 6 Mart Cumartesi gecesi web üzerinden devam edecek.

1.sayfa

1.sayfa

Sigorta

Kadınların BES'e katılımı yüksek

Ekonomi

Midyat Ulucami'de kapalı semt pazarı, mescit ve idare binası yaptırılacak

Sigorta

Bereket Emeklilik, ilk çeyrek fon getirisinde sektör lideri oldu

Sigorta

“2021 yılında kaskoda büyüme yakalanacak”