Ekonomi

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarımız; ekonomimizin omurgası, temel yapı taşıdır

(Hoton Haber Ajansı) – Ankara 12.02.2019 11:40

Esnaf ve Sanatkar için “Ekonomimizin omurgası” diyen Ticaret Bakanı Pekcan “Esnaf ve sanatkârımız, enflasyonla topyekûn mücadele çerçevesinde üzerine düşen fedakârlığı yaparak ekonomik bir aktör olmaktan öte bu toplumun önemli bir yapı taşı olduğunu bir kez daha göstermiştir.” diye konuştu.   Bakan Pekcan’ı sözlerini destekleyen büyük veri ise 2018 yılı içerisinde kapanan her esnaf ve sanatkâr işletmesinin yerine iki işletme açılmış olması.  

 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin yayın organı TESKOMB Dergisi’ne özel açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin  2018 yılında başta esnaf ve sanatkarımız olmak üzere  sınırlarımız ötesinden yönelmiş olan finansal saldırılar ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, “Esnaf ve sanatkarımız devletinin ve milletinin yanında dik bir duruş sergiledi” dedi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın TESKOMB ziyareti.

 

ESNAF VE SANATKAR EKONOMİK BİR AKTÖR

                                                                                               

-Sayın Bakanım geride bırakmış olduğumuz 2018 yılını esnaf ve sanatkârlar açısından nasıl değerlendirirsiniz?

 

-Ekonomimizin omurgası esnaf ve sanatkârımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, bunların yanında istikrarın ve sosyal dengenin temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

 

Bilindiği üzere 2018 yılında ülkemiz, sınırlarımız ötesinden yönelmiş olan finansal saldırılar ile karşı karşıya kalmıştır. Bununla birlikte, başta esnaf ve sanatkârımız olmak üzere ticari hayata dahil olan tüm aktörlerimizi zor durumda bırakmayı gaye edinen kur oyunları ile döviz kurları üzerinde spekülatif dalgalanmalar oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak hükümetimizce alınan önlemler ve ekonomimizin sahip olduğu güçlü temel sayesinde bu girişimler bertaraf edilmiş ve piyasalarımız bu olumsuz etkilerden arındırılarak normalleşme sürecine kanalize edilmiştir.

 

Esnaf ve sanatkârımız özellikle 2018 yılında ülkemize yönelik ekonomik saldırılarda devletinin ve milletinin yanında dik bir duruş sergileyerek bu sürecin atlatılmasında çok önemli bir görev üstlenmiştir. Esnaf ve sanatkârımız, enflasyonla topyekûn mücadele çerçevesinde üzerine düşen fedakârlığı yaparak ekonomik bir aktör olmaktan öte bu toplumun önemli bir yapı taşı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

 

Ekonomimizin temel yapı taşı niteliğinde bulunan küçük işletmelerimiz, yani esnaf ve sanatkârımızın bu saldırılar karşısında korunması hükümetimizin temel hedeflerinden biri olmuş ve sağlanan destekler ile bu hususta başarı elde edilmiştir.

 

Esnaf ve sanatkârımızın değişen ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için günlük politikalarla değil de uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi hükumetimizin büyük önem verdiği konular arasındadır.

 

 

SEKTÖR ANALİZLERİ: Bu çerçevede Bakanlık olarak bizler de esnaf ve sanatkârımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmaların başında esnaf ve sanatkârımızın faaliyet gösterdikleri sektörlerde ilgili oldukları tüm alanlarda mevcut durumlarını, sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit etmek, tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, bu çerçevede sektörlerin 2023 vizyonunu ortaya koymak amaçlarıyla yürütülen Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi gelmektedir. Buna göre, 2015 yılında uygulamaya başlanan proje kapsamında esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği 8 sektöre ilişkin analiz çalışması üniversiteler ile iş birliği içerisinde yürütülmüştür. İlk aşamada “Ulaştırma Sektörü” , “Gıda Sektörü” , “Makina, Taşıtlar ve Madenî Eşya Sektörü” ve “Deri, Giyim ve Ayakkabı Sektörleri” kapsamında üniversiteler ile yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. “Ağaç, Kâğıt ve Camdan Mamul Eşya Sektörü”, “Bakım, Temizlik ve Sağlık Sektörü”, “Eğlence, Dinlenme ve Barınma Sektörü” ve “Elektrik ve İnşaat Sektörü” kapsamındaki çalışmalar da son aşamasına gelmiştir. Kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

GECİKME FAİZİ DÜŞÜRÜLDÜ: Esnaf ve sanatkârımızın kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerde gecikme oranlarında indirime giderek yüklerini hafifletmeye yönelik çalışmalar yaptık. Bu kapsamda söz konusu kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı, bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 25'ten yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde yüzde 37,5'ten yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkârın faiz yükü hafifletilmiştir. Bu uygulamayla borçlular ve bunların kefilleriyle birlikte 250 bin esnaf ve sanatkârın 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borçlarının yaklaşık 300 milyon liralık gecikme faizinin düşürülmesi sağlanmıştır.

 

Bakanlık olarak hizmet ettiğimiz esnaf ve sanatkâr kesimini geliştirmek, büyütmek ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak seviyeye getirmek için yürüttüğümüz bir diğer faaliyet ise ülke genelinde esnaf ve sanatkârlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmasıdır.  Bilgilendirme toplantılarında esnaf ve sanatkârların tabi olduğu mevzuat, krediye erişim imkânları, yeni pazarlara erişim ve rekabet gücünün arttırılması konuları işlenmektedir. Bu toplantılarda SGK, KOSGEB, KGF, Halkbank, TESKOMB gibi kurumlardan temsilciler, esnaf ve sanatkârımız ile bir araya getirilmiştir. Şu ana kadar 15 esnaf ve sanatkâr bilgilendirme toplantısı ve 2 sektörel bilgilendirme toplantısı olmak üzere toplam 17 toplantı düzenlenmiştir.

 

AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ: Ahilik kültürünü tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere Ahilik Haftası Kutlamaları, Kırşehir merkez olmak üzere tüm yurtta geniş katılımlı etkinliklerle gerçekleştirilmiştir. Ahilik Haftası Kutlamalarının yanı sıra pek çok farklı alanda Ahilik kültür ve felsefesinin daha iyi tanınması için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımızdan en önemlilerinden birisi de Ahilik alanında ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar, güncel, kültürel, sosyolojik, ekonomik ve tarihi bilgilerin ayrıntılı olarak açıklanması amacıyla Bakanlığımız rehberliğinde 149 akademisyen tarafından kaleme alınan ve iki ciltten oluşan Ahilik Ansiklopedisi’dir.

 

Ahilik Ansiklopedisi 7500 adet bastırılıp üniversitelere, kütüphanelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve meslek kuruluşlarına dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, Ahilik kültür ve felsefesinin uluslararası alanda da tanıtılması amacıyla Ahilik Ansiklopedisinin İngilizceye çevirisi tamamlanarak basımı yapılmış ve ilim dünyasının istifadesine sunulmuştur.


GEÇEN YIL 218 BİN 314 ESNAFIMIZ KREDİ KULLANDI

 

-2018 yılı içerisinde esnaf ve sanatkârlar açısından yapılan icraatların rakamsal boyutunu nasıl değerlendirirsiniz?

 

Esnaf ve sanatkârımızın muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve finansmana erişimlerinin kolaylaştırılabilmesi ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, her yıl esnaf ve sanatkârımıza kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaleti ile faiz indirimli krediler kullandırılmaktadır. Esnaf ve sanatkârımızın yararlandığı kredilerin faiz oranı ile cari faiz oranı arasındaki fark ise her yıl Mali Bütçeden ayrılan ödenekten karşılanmaktadır.

 

Bilindiği üzere bu ihtiyacın karşılanması amacıyla 2018 yılı Mali Bütçesinde 1 milyar 472 milyon lira ödenek ayrılmıştı. Bu ödeneğin yaklaşık %92,5’ine denk gelen 1 milyar 363 milyon liralık kısmı 2018 yılı içerisinde esnaf ve sanatkârımızın desteklenmesi için kullanılmıştır. Bu kapsamda 2018 yılı içinde 218 bin 314 esnafımız toplamda 18 milyar 715 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullanmıştır.

 

31 Aralık 2018 itibariyle KOSGEB destek programları kapsamında da 22 bin 825 esnaf ve sanatkârımıza toplamda 430 milyon 898 bin 87 lira destek verilmiştir.


ESNAF GÖNÜL KEPENKLERİNİ SÜREKLİ AÇIYOR

 

-Esnaf ve Sanatkarı, “ekonominin omurgası ve temel yapı taşı” diye değerlendirdiniz. Ülkemize yönelik ekonomik saldırılarda Esnaf ve Sanatkarı rolünü değerlendirdiğinizde açılan  ve kapanan iş yeri sayısı bakımından karşımıza nasıl bir tablo çıkar?     

 

2019 yılı Ocak ayı itibariyle Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi’ne (ESBİS) kayıtlı, 1 milyon 758 bin 53 esnaf ve sanatkâr, 1 milyon 891 bin 787 esnaf ve sanatkâr işletmesi bulunmaktadır. 2018 yılında 229 bin 298 tescil işlemi, 106 bin 167 terkin işlemi gerçekleştirilmiştir. Yani 2018 yılı içerisinde kapanan her esnaf ve sanatkâr işletmesinin yerine iki işletme açılmıştır. Son 5 yılın açılan işletme sayılarını karşılaştırdığımızda sürekli olarak bir artış gözlenmektedir.

 

 

YIL

TESCİL

TERKİN

FARK

2018

229.298

106.167

123.131

2017

229.367

96.945

132.422

2016

228.871

101.614

127.257

2015

201.006

97.715

103.291

 


TİCARET BAKANLIĞI’NDAN ESNAF SEFERBERLİĞİ

 

-Sayın Bakanım 2019 yılında esnaf ve sanatkârlar için ne gibi hedefleriniz bulunduğunu anlatır mısınız?

 

KREDİ KULLANIMI: Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da esnaf ve sanatkârımız, başta faiz indirimli krediler olmak üzere muhtelif araçlarla gözetilmeye ve desteklenmeye devam edilecektir. Esnaf ve sanatkârımızın ticari faaliyetlerine destek olunabilmesi ve ihtiyaç duydukları finansmana erişebilmeleri amacıyla; Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Sermayeli İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı “Cari Transferler” hesabına hazine destekli faiz indirimli krediler için kullanılmak üzere 1 milyar 877 milyon 466 bin lira ödenek konulmuştur. Ayrılan ödenek tutarı bazında 2018 yılına nazaran %27’lik bir artış sağlanmıştır. Bu ödenek kapsamında ise 2019 yılında 22 milyar civarında bir kredi kullandırımı öngörülmektedir.

 

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ: 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ilave olarak bu yıl yeni eğitim programlarımız ve projelerimizin yeni aşamalarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

 

Ahilik kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Ahilik panelleri düzenlemekteyiz. Bu Ahilik Panelleri ile hem öğrencilerimize Ahilik değerlerini anlatıyoruz hem de ticaret hayatında başarıya ulaşmış hayat hikâyesiyle gençlerimize örnek olabilecek iş insanlarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar Gaziantep, Karadeniz Teknik, Hatay Mustafa Kemal, Erzurum Atatürk, Balıkesir ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitelerinde olmak üzere toplam 6 üniversitede 3 binin üzerinde üniversite öğrencimizle bir araya geldik ve gelmeye devam edeceğiz.

 

Esnaf ve sanatkârın rekabet gücünü artırmak ve çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde e-ticaret yapabilmelerini sağlamak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde Bakanlığımıza verilen görevlerden “Esnafımızın ve küçük işletmelerimizin e-ticaret işlem hacmindeki payının artırılmasını teminen destek programının başlatılması” eylemi kapsamında Türkiye genelindeki çeşitli illerde e-ticaret eğitimleri organize ettik.

 

2018 yılı içerisinde Bakanlığımızca 12 ilde e-ticaret eğitimi düzenlenmiştir. Doğrudan e-ticaret ve ihracat yapan esnafa ulaşılarak düzenlenen eğitimler yoğun ilgi çekmiştir. Eğitimlere 5 binin üzerinde esnaf ve sanatkâr katılım sağlamıştır. Şimdiye kadar Ankara, Trabzon, Kayseri, Konya, Hatay, Kırıkkale, Çorum, İstanbul, Eskişehir, Nevşehir, Bursa ve Kocaeli illerinde eğitim düzenlenmiş olup, 2019 yılında da eğitimlere devam edilecektir.

 

Her şeyin başı eğitim düsturu ile yola çıktığımız esnaf eğitimlerine gıda sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan pazarcı esnafımız ile başlayacağız. Esnafımızdan gelen talep doğrultusunda 1 yıl sürecek bir eğitim programı kapsamında pazarcı esnafımıza eğitim vermek için çalışmalarımız başlamıştır.

 

BİLGİ SİSTEMİ:  Esnaf ve Sanatkâr Stratejisi ve Eylem Planı (ESSEP) 2019-2023 yılları arasında esnaf ve sanatkâr için üretilecek hizmetlerin yol haritası olacaktır. Esnaf ve sanatkâra yönelik eylem planı hazırlıklarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Eylem planımızın amacı esnafımızın daha rekabet edebilir seviyeye gelmesi ve çağın şartlarına uyum sağlayarak gelişmelerinin önünü açmaktır.

 

Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS)’i daha kullanıcı dostu bir şekilde yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Sistemi 2019 yılında kullanıma sunmayı planlıyoruz.

 

PTT ile imzaladığımız protokol kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi kurulacaktır. Bu sistem sayesinde aynı lokasyonda aynı faaliyet konusuna sahip işyeri açılmasının önüne geçilebilecektir. Bunların yanı sıra esnaf ve sanatkâr meslek kollarımızı da esnaf ve sanatkârımızın talepleri doğrultusunda yenilemeyi hedefliyoruz.


16 YILDA ESNAF VE SANATKARA 92 MİLYAR TL KREDİ

 

-AK Parti hükümetleri dönemleri kapsamında 2018 yılını değerlendirecek olursak neler söylersiniz?

 

AK Parti hükümetinin ilk defa göreve geldiği 2002 yılından bu yana ticari hayatın değişken koşulları içerisinde esnaf ve sanatkârımızın devamlı surette desteklendiği görülebilmektedir. Örnek vermek gerekirse; 2002 yılında faiz indirimli kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayımız 63 bin iken, 2018 yılı sonu itibariyle bu sayı 494 bine ulaşmıştır.

 

Yine 2002 yılında küçük işletmelerimizin yararlanmış olduğu faiz indirimli kredilerin toplam bakiyesi 153 milyon lira dolayında iken, bugün itibariyle bu tutar 31 milyar lirayı aşmış durumdadır.

 

Büyük resme bakacak olursak; 2002 ve 2018 yılları arasında toplamda 1 milyon 829 bin dolayında esnaf ve sanatkârımıza toplamda 92 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır.

 

 

2002

2018

Faiz indirimli kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısı

63.000

494.000

Faiz indirimli kredilerin toplam bakiyesi

153 milyon Türk Lirası

  1. Milyar Türk  Lirası

 

Kredi verilen esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdikleri meslek kollarına göre dağılımı incelendiğinde ise kullandırılan kredilerin %37’lik kısmının toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının onarımıyla ilgili meslek kollarında, %30’luk kısmının ise ulaştırma ve depolama ile ilgili meslek kollarında kullanıldığı görülmektedir.

 


 6,5 MİLYON KOOPERATİF ORTAĞINA BİLGİ SİSTEMİ

 

-Bildiğiniz üzere TESKOMB kredi ve kefalet kooperatiflerinin ülkemizdeki en üst düzey yapılanmasıdır. Kooperatiflere yönelik hedefleriniz ne şekildedir?

 

Kooperatifçilik; ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve toplumsal konular başta olmak üzere birçok alanda kalkınmanın önemli bir dinamiğidir. Bu nedenle Bakanlığımızca bu alana ayrı bir önem verilmektedir. Sosyal sermayenin artırılması, gelirin adil dağıtılması ve yoksulluğun azaltılmasında kooperatiflerin önemli bir katkısı olduğu bilinmektedir. Bunun içindir ki, üretimden tüketime, eğitimden finansmana, sigortadan enerjiye, lojistikten sağlığa kadar ekonominin her sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler kurulmuştur.

 

Bakanlığımız, 6,5 milyona yaklaşan kooperatif ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır. Bu noktada, 2019 yılı için önemli çalışmalarımızdan birisi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi’nin önümüzdeki beş yıllık süreyi kapsayacak şekilde hazırlanarak uygulamaya konulmasıdır. Bu strateji belgesi sayesinde, sürdürülebilir politikalar geliştirilerek yerli ve milli üretimin artırılması, ülke kooperatiflerinin daha güçlü ve rekabet edebilir kurumsal yapılar haline gelmesi sağlanacaktır.

 

Diğer taraftan hali hazırda yürütülmekte olan çok önemli projelerimize de 2019 yılında hız kesmeden devam edeceğiz, “Kooperatif Bilgi Sistemi” kapsamında; gerekli sistem entegrasyonları tamamlanarak sistemin tüm kooperatiflerce aktif olarak kullanılması sağlanacaktır.

KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK

 

-“Kadın Kooperatifleri Tanıtım ve Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında; kadın emeğinin kooperatif çatısı altında toplanması için eğitimler düzenlenecek, yöneticilere verilecek ihracat, e-ticaret, girişimcilik, muhasebe ve finansman alanlarındaki eğitimlerle kurumsal yapıları güçlendirilecektir.


DOĞU KARADENİZ  İÇİN ÖZEL PROJE

 

-“Kooperatifler Aracılığı İle Coğrafi İşaretli Ürünlerin Tescili, Korunması ve Pazarlanması Projesi” kapsamında; Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) işbirliğinde Artvin, Gümüşhane ve Ordu illerinde eğitimler düzenlenecektir.

SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK TRENİ

 

-“Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi” kapsamında; “Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni İlkbahar Seferi” düzenlenecek ve bu doğrultuda İstanbul, Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana illerinde eğitim içerikli birçok etkinlik yapılması planlanmaktadır.

 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KURUMSALLAŞIYOR
 

-“Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Kurumsal Yönetime Geçiş Projesi” kapsamında; tarım satış kooperatif ve birliklerinin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kurumsal yönetim ilkelerine yönelik olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak ve yöneticilere bilgilendirme eğitimleri verilecektir.

 

YAVRUVATAN KKTC’YE KOOPERATİFÇİLİK DESTEĞİ

 

-“Yenilenebilir Enerji Alanında Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında; ilgili Bakanlıklarla ortak çalışmalar yapılarak ülke genelinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına devam edilecek, kooperatifçilik deneyimlerimizin KKTC ile paylaşılması amacıyla çalışmalar yürütülecek, “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 25. Taraflar Konferansı (COP 25)”na katkı verilecektir.

1.sayfa

1.sayfa

Ekonomi

Merkez Bankasından zorunlu karşılıkların etkin kullanılması kararı

Gündem

'Bilim Virüsü' şimdi de Mardin'de yayılacak

Gündem

TahtApp ile artık dersler daha kolay

Gündem

'Hakkımızın peşindeyiz, kimseye yedirtmeyiz'