YAZARLAR

Tüm Yazıları Doç. Dr. Cem Barlas Arslan

Kurban bağışları matrahtan indirilebilir

16.07.2021 10:02

 

Kurban Bayramı dolayısıyla bazı vatandaşlar kurban bağışı yapacaklar. Bağış yapacak gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için bir vergi avantajı söz konusu. Gelir Vergisi Kanunu 89 ve Kurumlar Vergisi Kanunu 10. Maddelerine göre yapılan kurban bağışlarına ilişkin bedellerin beyan edilecek vergi matrahlarından indirimine olanak tanıyor.

KURUM KAZANÇLARI

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara belli şartlar dahilinde yapılacak bağış ve yardımların, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi mümkün. Kurban bağışları da söz konusu madde kapsamına giriyor.

YÜZDE 5'E KADAR OLAN KISIM

Mükelleflerin kurban bağışlarının; belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığı yapılması halinde indirim söz konusu olabiliyor. Bahsi geçen kurum ve kuruluşlara yapılan kurban bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancı toplamının yüzde 5’ine kadar olan kısmı indirim konusu yapılabiliyor.

TAMAMI İNDİRİLEBİLENLER

Bağış yapılabilecekler bunlarla sınırlı değil. Bağışların tamamının indirilmesi de mümkün. Buna göre;

Kanun’un 10/1-ç maddesi uyarınca, (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı,

Kanunun 10/1-e maddesine göre ise Cumhurbaşkanınca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı ile 10/1-f maddesine göre, iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı,

Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı indirim konusu yapılabiliyor.

KURBAN BAĞIŞININ AYNİ YAPILMASI

Kurban bağışının, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlenmesi, düzenlenen faturanın arka yüzüne ise faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış ve yardım olarak alındığına ilişkin şerh konulması ve yetkili kimseler tarafından imzalanası gerek.

Kurban bağışının, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşlara bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli. Düzenlenen bu belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının açık olarak belirtilmiş olması ve ayrıca bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de yukarıda belirlenen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerince imzalanmış olması gerek.

Haberler

Gündem

21 ilde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı 

Gündem

Marmaris'te ormanlık alanda yangın çıktı

Ekonomi

Ödenekler kapsamında 8 milyon kişiye 57 milyar lira ödendi

Gündem

Dost ve kardeş ülke askerleri Foça'da 'komando' oluyor

Gündem

Manavgat'ta çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Gündem

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Ekonomi

Kanola üretiminin desteklerle artırılması hedefleniyor

Ekonomi

Kurutulduktan sonra dünya sofralarına lezzet katacaklar

Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

LGS'de öğrencilerin yaklaşık yüzde 35'i sınavla girilen liseleri tercih etti

Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik hafta