YAZARLAR

Tüm Yazıları Can Türker

Mirasçıların Diğer Vergisel Yükümlülükleri

28.07.2020 07:47

 

Vergi Usul Kanunu açısından yapılması gerekenler;

Murisin ölümünden itibaren mirasçıların aynı işe aralıksız devam etmeleri halinde, ölüm tarihi muris için işi bırakma, mirasçıları için ise işe başlama olarak kabul edilecektir. İşe devam edecek olan mirasçıların ölüm tarihini takip eden 1 ay içinde bildirimde bulunmaları durumunda, işe başlama bildiriminin zamanında yapıldığı kabul edilecek ve mirasçıların mükellefiyetlerinin murisin ölüm tarihinden itibaren tesis edilmesi gerekecektir.

İşe devam eden mirasçıların, murisin mevcut defter ve belgelerini ölüm tarihini içeren hesap dönemi sonuna kadar kullanmaları mümkündür. Bu durumda, murisin faaliyetine yönelik hesaplarının ölüm tarihi itibariyle kapatılması ve işe devam eden mirasçıların hesaplarının ise yeniden açılması gerekmektedir. Ayrıca, işe devam eden mirasçıların söz konusu hesap döneminin son ayı içinde yeni hesap dönemi için kendi adlarına defter tasdik ettirmeleri ve usulüne uygun olarak belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırmak veya notere tasdik ettirmek suretiyle kullanmaları gerekmektedir. Miras bırakana ait ödeme kaydedici cihazların mali bilgileri tespit edilerek ve mükellefiyetle ilgili kısımlarda değişiklik yapılmak suretiyle kullanılması mümkündür. Söz konusu değişiklikler yapılmadığı takdirde ilgili belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu açısından yapılması gerekenler;

Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesinde ölüm halinde beyanname vermek için ölüm tarihinden itibaren dört aylık bir süre belirlenmiştir. Yani ölüm halinde içinde bulunulan yıla ait ve geçmiş yıla ait beyanname dört ay içinde verilmelidir.

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen 4 aylık süre sadece yıllık beyanname için geçerlidir. İçinde bulunulan dönemde kişi ölmüşse, içinde bulunulan yılın gelir vergisi beyannamesinin de verilmesi gerekir. Ancak daha sonraki dönemler için geçici vergi verilmeyecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunu açısından yapılması gerekenler;

Mükellefin ölümü halinde, KDV beyannamesinin verilme süresine üç ay eklenir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (17/4-c) maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yapılan devir işlemleri KDV'den istisna edilmiştir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde gelir vergisine tabi tutulmayacak değer artış kazançları kapsamında yer alan ve mükellefiyeti sona eren işletme tarafından yeni işletme veya şirkete devredilen bütün mal ve haklar için düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz.

Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması halinde KDV hesaplanmayacaktır.

Ayrıca, muris adına verilen son katma değer vergisi beyannamesinde "sonraki döneme devreden katma değer vergisi" olarak beyan edilen bir tutar bulunması halinde bu tutar, mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılabilir.

Varisler tarafından işletmenin faaliyetinin devam ettirilmemesi halinde işletme aktifine kayıtlı ticari mal, demirbaş ve taşınmazlar üzerinden KDV Kanununun 3/a maddesi uyarınca KDV hesaplanması, hesaplanan KDV'nin ise mirasçılar tarafından muris adına verilecek son dönem KDV beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir.(1)

---------------------

[1]Gelir İdaresi Başkanlığı, “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”,Yayın no: 359, Temmuz 2020, https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/mirascilarin_vergisel_yukumlulukleri_rehberi_2020.pdfErişim tarihi:21.07.2020,s.19,21,23.

Haberler

Ekonomi

Altının onsu 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini gördü

Otomotiv

Tofaş, pandemiye rağmen yeni projelere ve yatırıma devam etti

Gündem

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Otomotiv

PSA Grubu kârlılığını sürdürdü

Gündem

'İnternette unutulma hakkı' Türkiye'de de kullanılabilecek

Maliye & Muhasebe

Kısa çalışma ödeneğinin süresi Kovid-19 nedeniyle bir ay uzatıldı

Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan bayram öncesi vergi indirimi müjdesi

Gündem

Çanakkale'de orman yangını çıktı

Gündem

Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav

Gündem

Koronavirüse nasıl yakalanıyoruz

Otomotiv

TürkTraktör pandemiye rağmen üretimini artırdı