YAZARLAR

Tüm Yazıları Can Türker

Kısa Çalışma Ödeneği-1

25.03.2020 11:24

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği başlıklı Ek 2’inci
maddesinde” Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle
işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya
işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde
üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.(1)

Kısa çalışma ödeneğinde yer alan bu tanımların açıklamaları kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hakkındaki yönetmelikte yapılmıştır. Bahsedilen madde geçen tanımlar;

- Bölgesel kriz: Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumları,

- Genel ekonomik kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumları,

- Kısa çalışma: Üç ayı geçmemek üzere 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde sayılan gerekçelerle; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasını,

- Sektörel kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumları,

- Zorlayıcı sebep: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları,

şeklinde ifade edilmiştir.

Yönetmeliğin 2. Bölümde talepten ve talebin değerlendirmesi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren, Türkiye İş Kurumunun İl ve İlçelerinde Kurulu Birimlerine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı (işçi sendikasına) yazılı bildirimde bulunur.

İşveren bildiriminde;

a) Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtmek,

b) İşyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmek,

c) Manyetik ve yazılı ortamda Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi Kurum birimine teslim etmek, zorundadır.

Bu bildirime istinaden kısa çalışma ödeneğinden yararlanma talebi değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme ise;

1) İşverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Türkiye İş Kurumunun İl ve İlçelerinde Kurulu Birimlerince sebep ve şekil yönünden değerlendirilir.

2) Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

3) İkinci fıkrada yer alan sebeplerle Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Türkiye İş Kurumunun il ve ilçelerde kurulu birimleri tarafından reddedilir.

4) Kısa çalışma talepleri; iş müfettişlerince uygunluk tespiti yapılması amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine ivedilikle gönderilir. Uygunluk tespiti sonucu ilgili Kurum birimine gönderilir. Uygunluk tespiti sonuçları Kurum birimince işverene bildirilir. İşveren durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

5) Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

6) Kısa çalışma başvurusu ve uygunluk tespitine ilişkin diğer işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü ve/veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir.

---------------------------------------

[1]TURMOB,” CORONA VİRÜS VEYA DİĞER NEDENLERLE EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN İŞVERENLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR”, Mevzuat Sirküleri, Sosyal Güvenlik,16.03.2020,71-1.

Haberler

Gündem

Sağlık Bakanlığı: Kovid-19'dan 96 kişi hayatını kaybetti

Gündem

İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılacak

Gündem

MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı

Gündem

PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

İstanbul'da 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına başlandı

Gündem

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu

Gündem

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor

Ekonomi

‘Koronavirüs destekleri 1 yıla çıkarılmalı'

Gündem

'Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı 1326 oldu'

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 2 hastaneyi 45 günde bitireceğiz

Otomotiv

Otomotivde ‘sosyal mesafe' ve ‘hijyen' dönemi

Gündem

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1042'ye ulaştı