YAZARLAR

Tüm Yazıları Can Türker

Kısa Çalışma Ödeneği- 2

26.03.2020 09:25

 

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanılabilmesi için, işverenin Türkiye İş Kurumu’na yapmış olduğu başvurunun uygun bulunmuş olması ve kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanun’un 50. maddesinde öngörüldüğü gibi, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde işsizlik sigortası dahil prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son üç yıl için en az 600 gün süreyle sigorta primini ödemiş olması gerekmektedir.
 

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Ayrıca kısa çalışma ödeneği en fazla üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma süresi kadar olacaktır.
 

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır.(1)
 

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanun’un 24. maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.
 

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenecek sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılır.
 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı Kanun’da öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır.
 

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
 

Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez.
 

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.
 

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.(2)
 

Kısa çalışma uygulamasına ilişkin işyerlerinin denetimi iş müfettişlerince yapılır. Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen işçi sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulur.
 

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâhaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.
 

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
 

İşveren, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.
 

Genel olarak bakıldığından Corona Virüsü(Covid-19) zorlayıcı sebepler tanımında yer alan salgın hastalık sınıflandırmasına girdiği için kısa çalışma ödeneğinden şirketlerin ve iş yerlerinin yararlanması için başvurmasını tavsiye ederiz.

-----------------------------------

[1]AĞAR, Ahmet, “İşverenlerin Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları”, E-Yaklaşım, Ağustos 2019, Sayı: 320.

[2]GÜNDÜZ, Yusuf,” Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanmanın Şartları”, Yaklaşım, Nisan 2019, Sayı:316

Haberler

Gündem

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı

Gündem

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi

Ekonomi

Elektrik ve doğal gazda 3 ay süreyle 'kıyasen' fatura düzenlenecek

Gündem

Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha yaşamını yitirdi

Ekonomi

Tıbbi tanı kitlerinin ithalatında 'uygunluk yazısı' şartı

Gündem

Sağlık Bakanı Koca: 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Gündem

'En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleye erken başlamamız'

Ekonomi

'İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için var gücümüzle uğraşacağız'

Maliye & Muhasebe

SGK'ya tıbbi malzeme sağlayan firmaların aidat ödemeleri ertelendi

Gündem

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Gündem

Koronavirüs günlerinde artan online alışverişte dikkat edilmesi gereken altın kurallar