YAZARLAR

Tüm Yazıları Can Türker

Denetim Ücretlerinin Bağımsızlığa Etkisi(kişisel çıkar tehdidi)

16.10.2021 10:04

 

Ödemesi Geciken Ücretler

Bir sonraki yıla ait denetim raporu yayınlanmadan önce ücretlerin önemli bir kısmının ödenmemesi halinde kişisel çıkar tehdidi oluşabilir. Genel olarak mesleki firmanın, söz konusu ücretin ödenmesini, söz konusu denetim raporunun yayınlanmasından önce istemesi beklenir.

Ödenmeyen denetim ücretleri ile ilgili kişisel çıkar tehdidini ele almak için önlem olabilecek eylem örnekleri aşağıdakileri içerir:

• Geciken ücretlerin bir kısmının ödemesinin alınması.

• Denetim hizmetinde yer almayan uygun bir kişinin, yapılan çalışmayı gözden geçirmesi.

Denetim hizmeti müşterisinden alınacak ücretlerin önemli bir kısmının uzun süre ödenmemesi durumunda, mesleki firma aşağıdakilere karar verir:

(a) Ödemesi gecikmiş ücretlerin müşteriye verilen bir krediye eşit olup olamayacağı.

(b) Mesleki firmanın yeniden görevlendirilmesinin veya denetim işine devam etmesinin uygun olup olmadığı

Şarta Bağlı Ücretler

Şarta bağlı ücretler, yapılmış bir işlemin ya da hizmetlerin sonucu ile ilgili olarak, esasları önceden belirlenerek hesaplanmış ücretlerdir. Bir aracı aracılığıyla alınan şarta bağlı ücret, dolaylı şarta bağlı ücrete bir örnektir. Bu bölümde, bir mahkeme veya başka bir kamu otoritesi tarafından belirlenmişse, ücret şarta bağlı olarak kabul edilmez.

Bir mesleki firma, bir denetim hizmeti için doğrudan veya dolaylı olarak şarta bağlı bir ücret talep etmeyecektir. Bir mesleki firma veya bir mesleki firma ağına dahil olan firma, aşağıdaki durumlarda, bir denetim hizmeti müşterisine sağlanan güvence dışı bir hizmet için doğrudan veya dolaylı olarak şarta bağlı bir ücret talep etmeyecektir:

(a) Ücret, finansal tablolar hakkında görüş bildirecek mesleki firma tarafından alınmışsa ve bu ücret bu mesleki firma için önemliyse ya da önemli olması bekleniyorsa,

(b) Ücret, denetimin ciddi bir bölümüne katılan bir mesleki firma ağına dahil olan firma tarafından alınmışsa ve bu ücret bu mesleki firma için önemliyse ya da önemli olması bekleniyorsa,

(c) Güvence dışı hizmetin sonucu ve dolayısıyla ücretin miktarı, finansal tablolardaki önemli tutarın denetimiyle ilgili gelecekteki ya da şimdiki yargısına bağlıysa.

Bir mesleki firmanın veya bir mesleki firma ağına dahil olan firmanın denetim hizmeti müşterisi ile belirli şarta bağlı ücret anlaşmalarına girmesi uygun görülmez.

Bu tür bir tehdidin düzeyinin değerlendirilmesiyle ilgili faktörler şunları içerir:

• Olası ücret tutarlarının çeşitliliği.

• Koşullu ücretin dayandığı sonucu uygun bir otoritenin belirleyip belirlemediği.

• Mesleki firma tarafından gerçekleştirilen işin amaçlanan kullanıcılarına ve ücretlendirme esasına ilişkin açıklama.

• Hizmetin niteliği.

• Olay ya da işlemin, finansal tablolar üzerindeki etkisi.

Bu tür bir kişisel çıkar tehdidini ele almak için önlem olabilecek eylem örnekler şunlardır:

• Güvence denetimi dışındaki hizmetin yürütülmesine dahil olmamış uygun bir kişinin, mesleki firma tarafından yürütülen çalışmaları gözden geçirmesi.

• Müşteri ile ücret bazında önceden yazılı bir anlaşma yapılması.(1)

------------------------------

[1]Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, “MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN ULUSLARARASI ETİK KURALLAR EL KİTABI, Uluslararası Bağımsızlık Standartları Dahil”, s.190-192. https://online.fliphtml5.com/nitus/mmma/#p=1, Erişim Tarihi: 14.10.2021. TÜRMOB Yayınları.

Haberler

Ekonomi

Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı 80 milyar dolara yaklaştı

Gündem

'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında aranan 933 kişi yakalandı

Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu başladı

Gündem

DSÖ: Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil

Ekonomi

TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

Gündem

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Ekonomi

Kırsal kalkınma desteklerine erişim kolaylaştırıldı

Gündem

İstanbul Valiliği kış tedbirlerini açıkladı

Ekonomi

İşletmelere 20 milyar liralık destekte detaylar belli oldu

Ekonomi

Küresel piyasalarda 'Omicron ve tapering' endişeleri odakta kalmaya devam ediyor

Ekonomi

Kamu ihalelerine ilişkin yönetmeliklerde düzenlemeye gidildi