YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

Yıllık Tecil Faizi Oranı İle Vadenin Bitiminde Uygulanacak Gecikme Zammı

08.09.2018 11:49

Yıllık Tecil Faizi Oranı İle Vadenin Bitim Tarihinden İtibaren Uygulanacak Gecikme Zammı Oranının Değişmesi
 

I – Tecil Faizi

06.09.2018 tarihli 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen kamu alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık %22 olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, 21.10.2010 tarihinden beri yürürlükteki yıllık %12 olan tecil faizi 0ranı yıllık %22’ye yükseltilmiştir.

Tebliğle belirlenen yeni tecil faiz oranı, Tebliğin yayımı tarihinden, yani 06.09.2018 tarihi itibariyle yürürlükte olup, buna göre;

06.09.2018 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına yıllık %22 oranında;

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarının sürelerinde ödenmesi halinde, müracaat tarihinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) olarak;

Aynı şekilde, bu tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faiz oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarları için (%22) oranında,

tecil faizi uygulanacaktır.

II – Gecikme Zammı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 19/10/2010 tarih ve 27734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bu tarih itibariyle yürürlüğe giren 12/10/2010 tarih ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %1,40 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmıştır.

Anılan maddenin Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden 05.09.208 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 62 Karar sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve bahse konu karar 05.09.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre 05.09.2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten sonra ödenecek kısımlarına ve 05.09.2018 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 05/09/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2/100/30=)0,000667 olarak uygulanacaktır.

Haberler

Ekonomi

Mobilya fuarında ticaret 1 milyar doları aştı

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aday gösterilmedim diye sırtını dönen AK Parti'li olamamıştır

Gündem

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Gündem

Mevlit Kandili dualarla idrak ediliyor

Ekonomi

TürkAkım Projesi, Kıyıköylü vatandaşları heyecanlandırdı

Ekonomi

Enerjide stratejik ortaklığın dev projesi: TürkAkım

Gündem

Adalet Bakanlığından cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin genelge

Gündem

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: 35 yeni noktada Türk Ticaret Merkezi kuracağız

Ekonomi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik: Rüzgar yoksa biraz küreklere yükleneceğiz

Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliği ihmal eden bir milletin istiklali tehdit altında demektir