YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

Tazminat Ödemelerinde Gelir Vergisi istisna Uygulaması -2-

08.06.2019 09:41


Gelir Vergisi Kanunu’na 7162 sayılı kanunla eklenen Geçici Madde 89’a göre;

 

27.03.2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya ikale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)’de yapılan açıklamalar çerçevesinde, 1475, 854 ve 5953 sayılı Kanunlar  uyarınca ödenmesi gereken kıdem tazminatları dikkate alınarak yapılan açıklamalarda, bu kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, işten ayrılma, emekli olma, dava açılmaması vb. nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi ödemeler de dahil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 25/7’nci maddesinde belirtilen istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

 

Bu tebliğde 27.03.2018 tarihinden önce ödenen ve de vergilendirilen söz konusu ödemelere ilişkin vergilerin iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

İade talebi ve ibraz edilecek belgeler:

- İade işleminin yapılabilmesi için, yeni başvurularda tebliğin ekinde yer alan Ek-1 iade talebi dilekçe örneği ile birlikte, kesintiyi yapan sorumlu işverenden temin edilecek ikale sözleşmesi, söz konusu sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösteren belge (ücret bordrosu / ücret pusulası vb.) ve ilgili vergi dairesince gerekli görülen belge ve bilgilerin ibrazı zorunludur. İade talebine konu ödemenin işten ayrılma karşılığı yapılan ek ödeme niteliğinde olduğunu kesin olarak ispatlayan diğer belgeleri de ibraz etmeleri gerekmektedir.  

 

Başvuruda bulunacaklar:

- Başvuru dilekçelerini, işverenin muhtasar beyanname yönünden mükellefi bulunduğu vergi dairesine elden veya posta yoluyla müracaat edilmesi ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda müracaat edilebilir.

 

- İşveren, iade işleminin yapılabilmesi için hizmet erbabı, vekilleri veya ilgili vergi dairesince istenilecek bilgi ve belgeleri en kısa sürede temin ve ibraz etmekle yükümlüdürler.

 

- Uygulama 01.01.2014 ila 28.03.2018 tarihleri arasında sürede bu kapsamda yapılanlar geçici madde 89’da yararlanabileceklerdir. 28.03.2018 tarihinden sonra yapılanlarda, vergi istisnası uygulanması mümkün değildir.

 

- Söz konusu iade talebinin işçiye ödenebilmesi için, bahse konu verginin işveren tarafından vergi idaresine ödenmiş olması gerekmektedir.

- Vergi idaresince iade işlemi yapıldıktan sonra, bu iade işlemi dolayısıyla dava açılması halinde, yapılmış olan iade haksız iade kapsamında değerlendirilecek ve iade edilen tutar ceza ve faiz uygulanmak üzere geri alınacaktır.

 

- Dava aşamasında bulunan iade taleplerinin yapılabilmesi için, hizmet erbabının davadan feragat ettiğine dair mahkemeden feragat ettiklerine ilişkin tevsik edici dilekçe örneğini veya bu belge temin edilemediğinde, mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine ilişkin vereceği mahkeme karar örneğini, tarha yetkili vergi dairesine ibraz etmeleri kaydıyla,  gerekli red ve iade işlemleri yapılacaktır. Bu madde hükmünden yararlanılması halinde, davadan vazgeçilmesi nedeniyle, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecektir.

 

- İade kapsamındaki tutarlar, 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi gibi sözleşmeler kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları,  iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, ikramiye (bonus) ödemesi, hizmet ödülü ek ödeme gibi çeşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan ödemelerden kesilen gelir vergisi ile sınırlı bulunmaktadır. 

 

- Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde ayrı ayrı görülmesi halinde,  Ödemelerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, prim, ek ödeme ve izin ücreti gibi ödemelerin ücret bordrosunda ( ikale tazminatı, ek tazminat, ek ödeme ve paket ödemesi gibi adlarla)toplu olarak gösterilmesi halinde, toplam ödeme tutarı içerisindeki ek tazminat ödemesinin belirlenmesi ve bu tutara isabet eden verginin iadesinin sağlanması gerekmektedir.

 

- Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde yer verilen veya bu sözleşmeler kapsamında yapılan ödemelerin dahil edildiği ilgili ayın ücret bordrosunda yer alan ve ek tazminat niteliğinde olmayan, ihbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmi tatil ücreti, yıllık izin ücretleri, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığında yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzer ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Haberler

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlandı

Gündem

İnsansız atış platformu 'mini tanka' dönüştü 

Gündem

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 49 ilin emniyet müdürü değişti

Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Suriye'de güvenli alan gönüllü dönüşleri hızlandırmaktadır

Ekonomi

Faizlerin düşmesi konut sektörüne yaradı

Gündem

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü, 66 yaralı

Gündem

'Güvenli bölge için iki hafta içinde sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız'

Gündem

Aort yırtılmasında erken müdahale ölüm riskini azaltıyor

Gündem

80 bin kişi 'UYUMA'dı

Gündem

TEKNOFEST İstanbul başladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de kalıcı çözüm bulunması noktasında tam mutabakat içindeyiz

Ekonomi

'Çöp'ten dönüştürdüklerini dünyaya satıyor