YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

SGK primlerine 2019’da uygulanacak Asgari Ücret Destekleri

09.02.2019 08:25

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici Madde 78 ile 2019 yılında uygulanacak asgari ücret destekleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıları çalıştırılan işverenlerce;


a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102,00 TL ve altındabildirilen sigortalıların toplam prim gün ödeme sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ait verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişin toplam ödenme gün sayısının, Ancak 6356 sayılı Sendikalar ve TopluSözleşmesi Kanununa tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için asgarigünlük kazanç203,00 TLve altındabildirilen sigortalıların toplam prim gün ödeme sayısını geçmemek üzere,

 

b) 2019 yılında ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,


2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/ dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

 

c) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının;


2109 yılı Ocak ila Aralık ayları/ dönemleri için ortalama sigortalı sayısı,

500 ün altında olana işyerleri için günlük 5,00 TL (aylık 150,00 TL),

- 500 ün üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL (aylık 100,80 TL),

İle çarpımı sonucu bulunacak tutar işverenlerin SGK’ una ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

 

d) 2019 yılı asgari ücret desteği sağlanacak aydaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2018 / Ocak ila 2018 Kasım aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir.

 

2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenecek en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapan işyerleri için, 2019 yılındaki aylar için destek verilmeyecektir.

Asgari ücret desteğinde yararlanılamayacak işverenler aşağıdadır.

- Bu madde kapsamında destek yararlanılacak aylar /dönemlerde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları / döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile (4/a) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki / dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması,

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin 2019 yılı Ocak ila Aralık dönemlerine ait aylık prim ve hizmet bildirgeleri veya muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde verilmemesi,

- Sigorta primlerinin yasal süreleri içinde ödenmemesi,

- Denetim ve kontrole görevli memurlarca yapılan denetimlerde /incelemelerde ve soruşturmalarda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalılarının fiilen çalışmadığı durumların tespit edilmesi,

- Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borcunun bulunması,


halinde, bahse konu işverenler, SGK’nın uygulayacağı asgari prim desteğinden yararlanamayacaklardır.


Asgari ücret desteğinden yaralanmak için işverenler tarafından herhangi bir başvuru şartı bulunmamaktadır.


Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylarda doğacak sigorta prim borçlarından mahsup edilecektir.

Haberler

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satan müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecek

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini anlattı

Ekonomi

Beştepe'de anma töreni düzenlendi

Gündem

Şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

Gündem

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı

Ekonomi

Emeklilerden 'kira ve yakacak yardımı' talebi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'leri alarak barışı ve milli güvenliğimizi garantiye almaya çalışıyoruz

Gündem

Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı

Gündem

S-400'lerin intikali devam ediyor

Gündem

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Ekonomi

Rusya ile ticarette 'demir yolu' atağı

Ekonomi

Londra TTM çekim merkezi oldu