YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

Sermaye artırımında pay bedellerinin ödenmesi ile ilgili değişiklikler

01.05.2021 02:19

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2021 tarih ve 261476 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Sermaye artırımında pay bedellerinin ödenmesi” başlıklı 6’ncı maddesinin 10’ncu fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

 

Şirketler (halka açık olmayan ve halka açık ortaklıklarca) tarafından sermaye artırımına ve/veya yabancı ortaklardan ileride gerçekleştirilecek sermaye artışına ilişkin olarak getirilen dövizler, belirtilen süreler (3 ay) içerisinde sermaye artırımının belgelenmemesi veya bedellerin kredi olarak kullanılmak istendiğinin şirket tarafından yazılı olarak beyan edilmesi kapsamında, bankalarca döviz kredisi uygunluk kontrolüne alınmakta ve bahse konu kurallara uygunluğun sağlanması durumunda bu tutarlar firma kredi bakiyesine eklenerek Risk Merkezine bildirilmektedir. Ayrıca söz konusu krediye dönüşen tutar İstatistik Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir. Uygunluk şartlarının sağlanmaması durumunda ise söz konusu bedeller bankalar tarafından sahiplerine iade edilmektedir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2021 tarih ve 261476 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Sermaye artırımında pay bedellerinin ödenmesi” başlıklı 6’ncı maddesinin 10’ncu fıkrasında değişikliğe gidilerek, söz konusu tutarların süresi içerisinde yurt dışına iade edilmemiş olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde de bu tutarların kredi olarak işleme alınacağı ve Bakanlığa bildirimde bulunulacağı açıklanmıştır.

 

Bu kapsamda kredi olarak işleme alınan tutarlar için yurt dışındaki yabancı ortak ile yapılmış bir anlaşmanın veya mutabakat zaptının ya da yabancı ortağın bu konudaki yazılı talimatının veya firmanın yazılı beyanının kredi sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Söz konusu tutarların sermaye transferini gerçekleştiren yabancı ortağa geri ödenmesinin talep edilmesi halinde, transfer kredi geri ödemesi olarak gerçekleştirilecektir. Kredi geri ödemesi olarak transfer edilebilecek tutar sermayeye eklenmek üzere transfer edilmiş olan tutarı ya da kredi olarak işleme alınan tutarlar için temin edilen kredi sözleşmesinde veya diğer belgelerde bir faiz öngörülmesi halinde transfer edilen tutar ve faiz tutarı toplamını geçemeyecektir. (Kredi olarak ad edilen bu tutarların geri ödenmesinde Kaynak Kullanım Destekleme Fonu kapsamında değerlendirileceğini belirtmekte yarar vardır.)

 

Değişen 10’ncı fıkranın yeni ve eski metinleri aşağıdadır.

 

Fıkranın Yeni Metni :

 

(10) Bu maddenin üçüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında getirilen dövizlerle ilgili olarak söz konusu fıkralarda belirtilen süreler içerisinde sermaye artırımının belgelenmemesi veya bedellerin kredi olarak kullanılmak istendiğinin şirket tarafından yazılı olarak beyan edilmesi durumunda Genelgenin 14 üncü maddesinde belirtilen kurallara uygunluk kontrolü aracı bankalarca yapılır. Bahse konu kurallara uygunluğun sağlanması durumunda bu tutarlar firma kredi bakiyesine eklenerek Risk Merkezine bildirilir. Ayrıca söz konusu krediye dönüşen tutar İstatistik Genel Müdürlüğüne bildirilir. Uygunluk şartlarının sağlanmaması durumunda söz konusu bedeller bankalar tarafından sahiplerine iade edilir.

 

Söz konusu tutarların süresi içerisinde yurt dışına iade edilmemiş olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde bu tutarlar kredi olarak işleme alınır ve Bakanlığa bildirimde bulunulur. Söz konusu tutarlar firma kredi bakiyesine eklenerek Risk Merkezi'ne bildirilir. Banka kredinin 14’ncü madde hükümlerine uygunluğunu kontrol eder. Uygunluğun sağlanmadığının tespiti halinde Bakanlığa yapılan bildirimde bu husus da belirtilir. Bu fıkra kapsamında kredi olarak işleme alınan tutarlar için yurt dışındaki yabancı ortak ile yapılmış bir anlaşmanın veya mutabakat zaptının ya da yabancı ortağın bu konudaki yazılı talimatının veya firmanın yazılı beyanının kredi sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mümkündür. Söz konusu tutarların sermaye transferini gerçekleştiren yabancı ortağa geri ödenmesinin talep edilmesi halinde, transfer kredi geri ödemesi olarak gerçekleştirilir. Kredi geri ödemesi olarak transfer edilebilecek tutar sermayeye eklenmek üzere transfer edilmiş olan tutarı ya da kredi olarak işleme alınan tutarlar için temin edilen kredi sözleşmesinde veya diğer belgelerde bir faiz öngörülmesi halinde transfer edilen tutar ve faiz tutarı toplamını geçemez.

 

Fıkranın Eski Metni :

 

10-Bu maddenin üçüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında getirilen dövizlerle ilgili olarak söz konusu fıkralarda belirtilen süreler içerisinde sermaye artırımının belgelenmemesi veya bedellerin kredi olarak kullanılmak istendiğinin şirket tarafından yazılı olarak beyan edilmesi durumunda Genelgenin 14 üncü maddesinde belirtilen kurallara uygunluk kontrolü aracı bankalarca yapılır. Bahse konu kurallara uygunluğun sağlanması durumunda bu tutarlar firma kredi bakiyesine eklenerek Risk Merkezine bildirilir. Ayrıca söz konusu krediye dönüşen tutar İstatistik Genel Müdürlüğüne bildirilir. Uygunluk şartlarının sağlanmaması durumunda söz konusu bedeller bankalar tarafından sahiplerine iade edilir.

Haberler

Gündem

İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek

Gündem

Salgınla mücadelede ön cephenin fedakar savaşçıları: Hemşireler

Ekonomi

Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Spor

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı: Başarım bir annenin dik duruşunun en güzel ifadesi

Gündem

İstanbul'dan Uludağ manzarası bir yıl sonra tekrar görüldü

Ekonomi

2021 yılı için ‘asgari ücret desteği' ne oldu!

Ekonomi

Elektrik-elektronik sektörünün ihracatı ikiye katlandı

Ekonomi

ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu

Gündem

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 135 milyonu geçti

Ekonomi

İsmail Demir'den F-35 mesajları

Gündem

36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Ekonomi

Bakan Elvan: Haziran sonuna kadar 176 milyar lira harcama yapmış olacağız