YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

Bazı kazanç ve iratlara ilişkin uygulanacak stopaj oranı

11.09.2021 12:15

 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Karar’ın eki Kararın 1 inci maddesinin (a) bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişikliğe göre;        

1)  “Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar şeklinde değiştirilmiştir.    (değişiklik öncesindeki ibare;  hisse denedi yoğun katılma belgeleri şeklindeydi.)

2) Altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan    girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar şeklinde değiştirilmiştir. (değişiklik öncesindeki ibare; altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar şeklindeydi.) Bu kazançlar için %0 oranında vergi stopajı uygulanmaktadır.

6362 ayılı SPK’na göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %15 vergi stopajı uygulanmaktadır.

b) (ç) bendinde yer alan    

1) “Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar şeklinde değiştirilmiştir.    (değişiklik öncesindeki ibare;  hisse denedi yoğun katılma belgeleri şeklindeydi.)        

2) Altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar şeklinde değiştirilmiştir. (değişiklik öncesindeki ibare; altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar şeklindeydi) Bu kazançlar için %0 oranında vergi stopajı uygulanmaktadır.

6362 ayılı SPK’na göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %15, diğer kazançlar için %10 vergi stopajı uygulanmaktadır.

Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantlari dâhil olmak üzere paylar (menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç ) ve hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlara  %0 oranında stopaj uygulanacaktır.

Yapılan düzenleme uyarınca, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %0 oranında stopaj uygulanacaktır.

23.12.2020 R.G. tarihli 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Karar’a eklenen geçici 3 üncü madde uyarınca; 23.12.2020 ile 30.09.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranların %0 olarak uygulanacağı belirlenmiş idi.

Söz konusu geçici 3 üncü maddeye ilişkin olarak ek bir süre uzatımı yapılmadığı takdirde ise 01.10.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlara, katılma paylarının iki yıldan fazla süreyle elde tutulmaları durumunda %0 oranında stopaj uygulanabilecektir.

(Resmi gazete: 04.09.2021 tarihli 31588 sayılı)

Haberler

Ekonomi

Çin kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti

Gündem

La Palma adasında yanardağdan çıkan lavlar 5 günde 400 evi kül etti

Gündem

''Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir''

Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika F-35 konusunda maalesef dürüst davranmadı

Ekonomi

İstanbul'da sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

Gündem

Türkiye'de 28 bin 168 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti

Gündem

Şile'de fabrika yangını

Sigorta

Hasarlı araçta 'yeniden kullanılabilir parça' kullanılamayacak

Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 46. teknik direktörü Stefan Kuntz

Gündem

''Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır''

Gündem

Soğuk ve yağışlı hava geliyor