YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

100 ABD doları ve/veya karşılığı Türk Lirası’nı aşan işlemlerde kimlik tespiti yapılması

20.11.2021 10:42

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No 2021-32/64) yayımlanmış olup, bu tebliğde;

1- Tebliğ 2018-32/45’in 20/6’ıncı maddesine; Yetkili müesseseler (döviz büroları); 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirasını aşan işlemler için, müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır. Şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikten önce tüm işlemlerde kimlik bilgileri alma zorunluluğu var idi.

2- Tebliğ 2018-32/45’in 30/1’inci maddesine; Hazine ve Maliye Bakanlığına, işlem limitlerini belirleme yetkisi verilmiştir.

Bahse konu tebliğin, 20 ve 30’uncu maddelerindeki fıkralarda yapılan değişiklikleri ihtiva eden tadi edilmiş fıkralar aşağıdadır.

Hesap ve Belge Düzeni

MADDE 20 -Yetkili Müesseselerin

(6) Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirasını aşan işlemler için (tüm işlemlerde ibaresi kaldırıldı) müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır. Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik Numaraları/Pasaport Numaraları vezne görevlileri tarafından kişinin fotoğrafının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Pasaport üzerinden, Vergi Kimlik Numarası ise bunlara ek olarak kişinin söz konusu şirket adına işlem yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeler üzerinden kontrol edilerek kayıt altına alınır. Söz konusu bilgiler, ilgisine göre düzenlenen belgeler üzerine kayıt edilir.

Yetki

MADDE 30 -

1- Bakanlık bu Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, işlem limitlerini belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.” Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

--------------------

(Resmi Gazete: 18.11.2021 tarihli 31663 sayılı.

Haberler

Ekonomi

Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı 80 milyar dolara yaklaştı

Gündem

'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında aranan 933 kişi yakalandı

Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu başladı

Gündem

DSÖ: Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil

Ekonomi

TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

Gündem

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Ekonomi

Kırsal kalkınma desteklerine erişim kolaylaştırıldı

Gündem

İstanbul Valiliği kış tedbirlerini açıkladı

Ekonomi

İşletmelere 20 milyar liralık destekte detaylar belli oldu

Ekonomi

Küresel piyasalarda 'Omicron ve tapering' endişeleri odakta kalmaya devam ediyor

Ekonomi

Kamu ihalelerine ilişkin yönetmeliklerde düzenlemeye gidildi