YAZARLAR

Tüm Yazıları Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Vergide uzlaşılan vergilerde erken ödeme indirim olanakları-2

30.04.2021 04:11

 

2) Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359. maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25'i ve tasdik edilen tutarının %75'i,tahakkuk ettirilir. Geriye kalan tutarın tahakkuk ve tahsilinden vazgeçilir.

V- VERGİ DAİRESİNE CAYMA DİLEKÇESİ VERİLMESİ VE MÜDDETİ İÇİNDE ÖDEME GEREĞİ VE EK %20 İNDİRİM

Vergi mükellefleri için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu  vergi ve ceza tutarları tahakkuk edecektir. (Söz konusu dilekçe örneği yazımızın ekinde verilmiştir)

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80'inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi zorunludur.

VI-KANUN YOLUNDAN CAYMADA ESAS ALINACAK BAZ TARİH VE VERGİ DAİRELERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Bilindiği gibi, kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilecektir. Bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak esas alınır.  Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmeyecektir. Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular yargı organları tarafından incelenmeyecektir.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hükmüne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir.

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer'i masraflar karşılıklı olarak talep edilmeyecek ve bu alacaklar için icra-i takibat yapılmayacaktır.  Böylece, bütün ihtilaflar kısa yoldan karşılıklı mükellef-vergi dairesi ile sulh yoluyla halledilmiş ve ihtilaf sonlandırılmış olacaktır. 

KAYNAKLAR:

1) 7194 sayılı yasa

2) 517 Nolu VUK  Genel Tebliğ

3) ALPASLAN Mustafa, Vergi Uyuşmazlıklarında Kanun Yolundan Cayma Dilekçesi, Muhasebetr, 20.02.2020

4) AKARCA Akif-ŞAFAK Mehmet, Vergi Cezaları ve İndirimli Ödeme İmkanları-Yeni Düzenlemeler, Dünya Gazetesi, 2.1.2020.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………… Vergi Dairesi Müdürlüğüne

…..……

………….. hesap noda kayıtlı mükellefinizim.

Dairenizce tarafıma tebliğ edilen vergi ve cezalara karşı süresinde açmış olduğum davaya konu vergi ve cezaların tümü için 213 sayılı VUK’nun 379.maddesi kapsamında kanun  yolundan  vazgeçtiğimi beyan eder, bu  kapsamda aşağıda bildirdiğim ve bir örneğini dilekçeme eklediğim vergi mahkemesi/bölge idare mahkemesi kararı esas alınarak madde hükmüne göre vergi ve cezaların  tahakkuk  ettirilmesini arz ederim.

                                                                                                                     …../…../20….

Adı ve Soyadı/Unvanı

Kanun Yolundan  Cayan Mükellefin

Vergi/TC Kimlik No:

Ad Soyad/Unvanı:

Kanuni Temsilci Adı ve Soyadı/TC Kimlik No:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

Kanun Yolundan  Cayma Kapsamındaki Karar

Mahkeme Adı:

Karar Tarihi:

Esas-Karar No:

Kararın Tebliğ Tarihi:

NOT: Bu dilekçe ekinde kanun yolunun  kullanılmasından cayılan karar örneği ve ayrıca mahkeme kararının  mükellefe tebliğ edildiği  tarihi gösteren belge eklenmelidir. 

Haberler

Gündem

İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek

Gündem

Salgınla mücadelede ön cephenin fedakar savaşçıları: Hemşireler

Ekonomi

Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Spor

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı: Başarım bir annenin dik duruşunun en güzel ifadesi

Gündem

İstanbul'dan Uludağ manzarası bir yıl sonra tekrar görüldü

Ekonomi

2021 yılı için ‘asgari ücret desteği' ne oldu!

Ekonomi

Elektrik-elektronik sektörünün ihracatı ikiye katlandı

Ekonomi

ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu

Gündem

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 135 milyonu geçti

Ekonomi

İsmail Demir'den F-35 mesajları

Gündem

36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Ekonomi

Bakan Elvan: Haziran sonuna kadar 176 milyar lira harcama yapmış olacağız