YAZARLAR

Tüm Yazıları Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Tek düzen hesap planına uyulmadığı gerekçesiyle kesilen cezalar mahkemelerce iptal edilmiyor

14.03.2019 09:32

 

Tek Düzen Hesap Planına uymamanın cezası, Vergi Usul Kanununun 353. Maddesinde özel usulsüzlük cezası olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanununun "Özel Usulsüzlükler ve Cezaları" başlıklı 353/6. Maddesinde, bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000,00 TL (460 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği 1.1.2016'dan itibaren Özel Usulsüzlük Cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

Yapılan vergi incelemeleri sonucunda da, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

213 sayılı VUK madde 353/6 madde hükmüne göre, bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilebilmektedir. Son zamanlarda vergi müfettişleri tarafından bu konuda düzenlene raporlara göre cezaların kesilmesi önerilmektedir.

Vergi Mahkemeleri tarafından son yılarda verilen kararlara göre bu gibi konularda idari cezalar için de geçerli olan "cezayı gerektiren fiilin tüm unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı" genel ilkesine göre hareket ederek karar vermektedir. Yargı kararlarına göre, bu madde uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için öncelikle,

- Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmadığı hakkında hukuken geçerli bir tespitin bulunması,

- Beyanname eki tabloların hangi yönlerden standartlara uygun olmadığının açık bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir.

Konuyla ilgili emsal bazı Danıştay kararları aşağıda olduğu gibidir:

1. Danıştay 4. Dairesinin 17.02.1998 tarih ve E: 1997/1182, K: 1998/565 sayılı kararı,

2. Ankara Bölge İdare Mahkemesi (2. Kurul) 'nin 09.06.2014 tarihli ve E.2014/5685, K.2014/5303 sayılı Kararı

3. Ankara Bölge İdare Mahkemesi (2. Kurul)'nin 29.04.2015 tarihli ve E. 2015/1298, K.2015/2531 sayılı kararı, Ankara 5. Vergi Mahkemesi'nin 24.10.2014 tarihli ve E.2014/1525, K.2014/1598 sayılı kararı

Sonuç olarak, vergi incelemesi sonucunda düzenlenen rapora göre tek düzen hesap planına ve muhasebe ilkelerine uyulmadığı hakkında somut bir tespit yapılan vergi mükelleflerine kesilen özel usulsüzlük cezaları vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay tarafından tasdik edilmektedir. Öte yandan 213 sayılı VUK madde 353/1 hükmüne göre kesilen özel usulsüzlük cezalarında ise açılan davalar mükellefler lehine sonuçlanmaktadır.

Haberler

Ekonomi

Albayrak: Enflasyonda 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz

Ekonomi

İki dev köprü birbirine bağlanıyor

Ekonomi

Türkiye AB ile ticaret fazlası verdi

Otomotiv

Hafif ticari araçta SUV keyfi: RIFTER

Ekonomi

İstanbul Havalimanı 7 Nisan'da tam kapasiteye geçiyor

Turizm

3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor

Gündem

8 bin bekçi alımı için başvurular 18 Mart'ta başlıyor

Ekonomi

Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı

Ekonomi

'Yapay zeka'ya Türkçe öğrettiler

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaşmıştır

Gündem

Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Yerel Yönetim

Silahtarağa Tüneli hizmete açıldı